Kartuizerklooster

Kartuizerklooster
Kartuizerklooster oost
Kartuizerklooster
Kartuizerklooster west
Kartuizerklooster
Kartuizerklooster zuid

Restauratie, uitbreiding en herbestemming Kartuizerklooster. 

Project na een wedstrijd In opdracht van de KULeuven waarbij het 16de eeuwse Kartuizerklooster wordt herbestemd tot 'Child Convent'.

I.s.m. COMODO architecten.

Volgend project: Stadsfeestzaal
Meer Publiek of Restauratie