Uitbreiding Sint-Pietersschool

Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool
Uitbreiding Sint-Pietersschool

De Sint-Pietersschool bevindt zich in de wijk Nekkerspoel in een dens bebouwd bouwblok omringd door heel drukke straten en nauwelijks zicht op een nog onbestemd binnengebied.  Vanaf 2012 wordt beslist om op dit binnengebied een aanzienlijke uitbreiding voor de school, een buurtparking en -parkje te realiseren.

Het project kwam tot stand na een stedenbouwkundige studie van het binnengebied voor een optimale relatie tussen schoolgebouw, park, parkeerplaatsen en omliggende straten. Het park wordt verder ontworpen door Omgeving - landscape, architecture, urbanism.
Het gebouw wordt gebouwd op de rand van het binnengebied op een driehoekig perceel waarbij twee zijden nagenoeg volledig dichtbebouwd zijn. De uitbreiding bevat een refter, bureaus, zorglokaal, klaslokalen en turnzaal. Doel is het realiseren van een brede school, waarbij turnzaal en refter ook door buurtbewoners kunnen worden gebruikt.

De lange zijgevel is over de ganse lengte gericht naar het park en vormt hierbij één van de vier zijden van het gebied. De nieuwe kleuterklassen worden aan de achterzijde van het perceel voorzien zodat zij een optimale relatie hebben met het park via een aanpalende groene speelruimte. Een luifel zorgt voor beschutting en schaduw op de naar het zuiden gerichte klaslokalen.
De refter, gelegen naast de doorrit heeft een groot raam gericht naar een nieuwe patio aan de straatzijde die door een afpaling een intiem karakter krijgt en als buitenklas kan dienst doen.

Vanaf de straatzijde loopt het gebouw van laag naar hoog op en toont het haar groendak zodat het groene karakter van het park versterkt wordt tot op het straatniveau. Het gebouw blijft aan de straatzijde laag om toe te laten dat de zon tot op de bestaande speelplaats kan doordringen.

In het gebouw zorgen ramen in de noordgerichte bovendakse gevels voor extra daglicht in de ruimten. 

Volgend project: Portierswoning
Meer Onderwijs of Nieuwbouw